ACUD Consult báo cáo ý tưởng thiết kế Quy hoạch Khu đô thị Song An Riverside, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình được chủ đầu tư đánh giá cao

Ngày 27/06/2020, tại văn phòng Chủ đầu tư dự án - Công ty CP Đầu tư XNK Thăng Long, đại diện ban lãnh đạo công ty ACUD đã báo cáo ý tưởng thiết kế Quy hoạch Khu đô thị Song An Riverside, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình trước đại diện chủ đầu tư dự án

Thành phần tham gia buổi báo cáo bao gồm:

Phía Công ty Tư vấn ACUD:

+ Ông: Nguyễn Văn Lâm - Phó giám đốc - Chủ nhiệm dự án

+ Bà: Nguyễn Thị Ngân - Điều phối thực hiện dự án

+ Ông Lê Viết Anh - Cán bộ kỹ thuật

Phía Công ty Cổ phần XNK Thăng Long - Chủ đầu:

+ Bà: Vũ Thị Thà - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

+ Và đại diện các phòng ban chuyên môn

 Phương án Quy hoạch Khu đô thị Song An Riverside

Sau khi nghe ông Nguyễn Văn Lâm - Đại diện đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam báo cáo về ý tưởng thiết kế Quy hoạch của đồ án, đại diện phía chủ đầu tư cùng với các phòng ban chuyên môn đã thảo luận và đánh giá cao năng lực, tầm nhìn của đơn vị tư vấn -  Công ty ACUD Việt Nam, đã có ý tưởng thiết kế Quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế của dự án. Theo đó, đồng ý với các Nội dung mà tư vấn đưa ra đồng thời đề nghị công ty ACUD Việt Nam tiếp tục nghiên cứu dựa trên các số liệu được cung cấp bổ sung để hoàn thiện ý tưởng, khẩn trương điều chỉnh quy hoạch đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng và có tính khả thi cao để trình UBND Tỉnh và các cấp, các ngành cấp trên thẩm định, phê duyệt...Từ đó, triển khai các bước tiếp theo đảm bảo hiệu quả cho dự án.

Nam Đỗ