CTECH ký kết hợp đồng triển khai phần mềm quản lý qui hoạch CGIS Planning cho thành phố Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Ngày 20/06/2020, tại UBND tỉnh Long Khánh, CTech đã ký hợp đồng triển khai phần mềm quản lý qui hoạch CGIS Planning cho thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai với Phòng Quản lý đô thị thành phố Long Khánh

Thực hiện Hợp đồng triển khai ứng dụng Công nghệ quản lý đô thị cho thành phố Long Khánh là cơ hội để CTech tiếp tục phát triển và hoàn thiện giải pháp, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng phần mềm CGIS cho các tỉnh/thành phố khác.

Việc ứng dụng phần mềm CGIS Planning trong quản lý đô thị cho thành phố Long Khánh sẽ có những lợi ích sau:

  • Quản lý tích hợp quy hoạch các cấp trên địa bàn trong cùng một hệ thống;
  • Tra cứu thông tin các đồ án quy hoạch xây dựng trực tuyến, trên mọi thiết bị có kết nối internet;
  • Phân quyền quản trị, truy cập theo từng loại dữ liệu tới từng đối tượng người dùng khác nhau trên cùng một hệ thống;
  • Theo dõi quá trình thực hiện quy hoạch trên cơ sở tích hợp bản đồ ảnh vệ tinh của Google Map;
  • Rà soát, tổng hợp, kiết xuất số liệu báo cáo theo thời gian về tình hình thực hiện các dự án;
  • Quản lý hồ sơ lưu trữ trực tuyến giữa các phòng, ban chức năng (Hồ sơ quy hoạch, dự án từ giai đoạn ban đầu đến giai đoạn thẩm định phê duyệt sẽ lưu trữ chung trong cùng hệ thống);
  • Quản lý nhiều dự án cùng lúc, bao gồm: quản lý thông tin dự án, hồ sơ thiết kế dự án, tình trạng thực hiện và hệ thống văn bản pháp lý liên quan...;
  • Hình thành được bộ CSDL quy hoạch xây dựng được chuẩn hóa, đồng bộ bao gồm nhiều CSDL thành phần như: nền địa lý, quy hoạch sử dụng đất, không gian kiến trúc cảnh quan, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật;

Hệ thống phần mềm được xây dựng đảm bảo tính thân thiện và dễ sử dụng, an toàn về thông tin, dễ dàng cập nhật và mở rộng. Hiệu năng của phần mềm luôn đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Bên cạnh đó, phần mềm sử dụng tối đa các dịch vụ có sẵn, tích hợp các nguồn dữ liệu hiện tại, tránh việc đầu tư trùng lặp gây lãng phí.

Quy hoạch chung thành phố Long Khánh

Nam Đỗ