ACUD Group trúng thầu, gói thầu “Lập Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050”

Ngày 9/7/2020, ACUD Group nhận đươc thông báo kết quả trúng thầu gói thầu Lập quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Ninh Thuận ký và thông báo. 

Tháng 6 vừa qua, tại Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Ninh Thuận, ACUD đã tham gia mở gói thầu: Lập quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong số các nhà thầu tham dự, Ctech được đánh giá là đơn vị tư vấn đáp ứng đầy đủ, đạt yêu cầu cao nhất về Kỹ thuật và Tài chính và được lựa chọn là đơn vị trúng thầu, với số điểm cao nhất (97/100). 

Được biết, Gói thầu Lập quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có thời gian  thực hiện trong 6 tháng do Ông TS Hán Minh Cường - Tổng giám đốc ACUD làm chủ nhiệm dự án. 

Mục tiêu của Qui hoạch tỉnh đặt ra tới năm 2030, Ninh Thuận sẽ trở thành một tỉnh có nền kinh tế năng động và đa dạng, có thế mạnh hàng đầu trong cả nước về năng lượng tái tạo du lịch và nông nghiệp công nghệ cao...  Xây dựng tỉnh Ninh Thuận trở thành tỉnh có sức hút lớn về đầu tư, du lịch của Việt Nam trong tương lai. Phát triển KT-XH nhanh, bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, sạch, thân thiện với môi trường; kết cấu hạ tầng đồng bộ; môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng; chuyển đổi cơ cấu kinh tế hợp lý gắn với việc giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, tạo việc làm; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; đảm bảo quốc phòng an ninh; giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội.

Dưới đây là một số hình ảnh về Ninh Thuận:

 

 

 

Nam Đỗ