ACUD bàn giao phần mềm GIS tại tỉnh Thanh Hóa

Ngày 28/08/2020, tại trụ sở Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa (Viện QH-KT). Công ty ACUD Việt Nam đã họp bàn giao sản phẩm lần 1 với Viện Quy hoạch - Kiến Trúc Thanh Hóa về việc “Xây dựng hệ thống GIS, xây dựng hệ thống GIS các nội dung quy hoạch đô thị Thanh Hóa”

 

Thành phần tham dự:

-Phía Công ty ACUD Việt Nam:

Ông : Bạch Ngọc Tùng - Phó giám đốc (Phụ trách chung triển khai, thực hiện dự án)

Ông : Phạm Hữu Đức - Chuyên gia dự án 

Ông:  Phạm Minh Hải - Chuyên gia dự án

Bà:  Trịnh Mai Lan - Chuyên gia dự án

-Phía Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa

Ông : Phan Lê Quang - Viện Trưởng 

Ông : Nguyễn Hữu Huy - Trưởng phòng CNTT & CSDL

Và cán bộ nhân viên Phòng CNTT & CSDL

Nội dung cuộc họp:

Tại cuộc họp, ông Bạch Ngọc Tùng - đại diện ACUD Việt Nam cảm ơn lãnh đạo Viện trong thời gian qua đã hỗ trợ, cùng phối hợp để Công ty triển khai các công việc, thủ tục thuận lợi trong giai đoạn đầu xây dựng phần mềm. Tiếp đó, ông Tùng đã nêu khái quát các tính năng của phần mềm đồng thời trực tiếp hướng dẫn sử dụng và đăng tải cơ sở dữ liệu cho lãnh đạo Viện và cán bộ Phòng CNTT & CSDL.

Giao diện phần mềm GIS tỉnh Thanh Hoá

Hai bên tiếp tục trao đổi, thảo luận một số nội dung, rà soát và hoàn thiện phần mềm, xây dựng tài liệu hướng dẫn, thống nhất tiến độ thực hiện các bước tiếp theo.

Đại diện Viện QH-KT, ông Phan Lê Quang đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong giai đoạn đầu. Ông Quang nhấn mạnh Viện sẽ tiếp tục hỗ trợ, trao đổi và đóng góp ý kiến để hoàn thành sản phẩm trong thời gian sắp tới góp phần nâng cao hiệu quả của sản phẩm.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi họp:

Nam Đỗ