ACUD nghiên cứu đề xuất ý tưởng mở rộng KCN tại tỉnh Nghệ An

Ngày 25 tháng 8 năm 2020, tại Ban quản lý các Dự án KCN tỉnh Nghệ An, Công ty ACUD Việt Nam đã Báo cáo Đề xuất ý tưởng mở rộng KCN tỉnh Nghệ An. 

 

Thành phần tham dự:

- Phía Công ty ACUD Việt Nam:

Ông: Bạch Ngọc Tùng - Phó giám đốc 

Ông: Lê Viết Anh - cán bộ kỹ thuật

Ông: Phạm Minh Hải - Chuyên gia dự án

- Phía Ban quản lý Dự án:

Lãnh đạo và cán bộ Ban quản lý Dự án

Nội dung cuộc họp:

Tại cuộc họp, Ông Bạch Ngọc Tùng - Phó giám đốc công ty ACUD đã báo cáo và nhấn mạnh việc mở rộng KCN là cần thiết tạo động lực phát triển công nghiệp của Tỉnh và Vùng, đồng thời đầu tư mở rộng phát triển KCN sẽ thu hút đầu tư trong và nước ngoài, góp phần đáp ứng nhu cầu về nhà ở, công trình thương mại dịch vụ cho KCN và các khu vực lân cận. 

Lãnh đạo Ban Quản lý ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của đơn vị tư vấn, đồng thời cũng đóng góp các ý kiến thảo luận các phương án đề xuất, đề nghị đơn vị tư vấn khẩn trưởng chỉnh sửa hoàn thiện sớm để triển khai các công việc ở các bước tiếp theo. 

Nam Đỗ