CTECH tham gia Hội thảo diễn đàn cấp và triển lãm về đô thị thông minh ASEAN 2020

Trong tháng 10 tới đây, CTECH sẽ tham gia Hội thảo Diễn đàn cấp cao và triển lãm về đô thị thông minh ASEAN 2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Hội thảo dự kiến diễn ra trong 3 ngày 21, 22 và 23 tháng 10 năm 2020. Mở màn là Diễn đàn cấp cao với chủ đề “ĐÔ THỊ THÔNG MINH – HƯỚNG TỚI CỘNG ĐỒNG, BẢN SẮC VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÌ MỘT ASEAN GẮN KẾT VÀ CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG”, tiếp theo là một loạt các Hội thảo chuyên đề và Diễn đàn công nghệ. Cùng đó, khu vực triển lãm với rất nhiều gian hàng của các đơn vị trong và ngoài nước cũng được diễn ra trong thời gian Hội thảo.

Tham gia Hội thảo lần này, đại diện Lãnh đạo CTECH sẽ trình bày bài phát biểu tham luận về “Quản lý quy hoạch xây dựng đô thị hướng tới mục tiêu phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam” nằm trong Hội thảo chuyên đề 1 - Quy hoạch và Quản lý đô thị thông minh. Đây là một trong những thế mạnh của CTECH đã và đang triển khai trong thời gian qua. 

Ngoài ra, Hội thảo sẽ cùng nhau thảo luận về một số nội dung trong phát triển liên kết vùng trên cơ sở các đặc trưng đô thị; Xây dựng tầm nhìn dài hạn và quy hoạch định hướng phát triển đô thị thông minh;  Nâng cao khả năng dự báo, đảm bảo khả năng chủ động thích ứng với các biến động; Thiết lập chiến lược xây dựng kế hoạch tổng thể cho thành phố thông minh; Hợp tác liên thành phố trong xây dựng đô thị thông minh và cơ chế tham vấn…

Tại khu vực triển lãm của Hội thảo lần này, CTECH sẽ mang tới một gian hàng với các sản phẩm nổi bật của mình trong Quy hoạch và Quản lý đô thị thông minh.

Đặc biệt tại Hội thảo lần này có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Trịnh Đình Dũng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra còn có lãnh đạo các Bộ, lãnh đạo UBND ba thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, đại diện quốc gia Chủ tịch Mạng lưới ASCN 2020 và đại diện Ủy ban quốc gia năm chủ tịch ASEAN 2020 với vai trò là đồng chủ trì của Diễn đàn cấp cao.

Nam Đỗ