Lãnh đạo ACUD Group tham gia dự án của Ngân hàng thế giới World Bank

Theo đề xuất của Vụ Quy hoạch - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng thế giới (World Bank) đã thành lập nhóm chuyên gia để xây dựng khung quy định cho việc lập Quy hoạch vùng và Quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch năm 2017.

Ngày 8/10/2020, TS. Hán Minh Cường - Chủ tịch HĐQT ACUD Group đã tham dự cuộc họp của nhóm chuyên gia tại văn phòng của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam số 63 Lý Thái Tổ.

 

Tại cuộc họp, ông Cường đã chia sẻ những kinh nghiệm trong việc xây dựng quy hoạch và đề xuất những nội dung cần đưa vào khung quy định.

Dự kiến khung quy định sẽ hoàn thành trong tháng 11/2020 để tháo gỡ những vướng mắc của các Bộ Ngành, địa phương trong quá trình thực hiện.