Hội Nghị công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Song Phượng.

Ngày 04/12/2020, tại UBND xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Đại diện công ty ACUD Consult đã tham gia hội nghị báo cáo công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Song Phượng, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Thành phần tham gia buổi báo cáo bao gồm :

-Phía công ty ACUD:

+ Ông : Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám Đốc ACUD Consult

+ Và các chuyên gia.

-Phía huyện Đan Phượng gồm có:

+ Lãnh đạo huyện Đan Phượng, TP Hà Nội

+ Các cán bộ Phòng, Ban của huyện Đạn Phượng

+ Cùng cán bộ xã, cộng đồng dân cư xã Song Phượng.

-Nội dung hội nghị:

Tại cuộc họp, Ông Đặng Văn Lâm – Phó Giám Đốc ACUD Consult cảm ơn lãnh đạo Huyện trong thời gian qua đã hỗ trợ, cùng phối hợp để Công ty triển khai các công việc, thủ tục thuận lợi trong giai đoạn quy hoạch cụm công nghiệp Song Phượng, xã Song Phượng.

Hai bên tiếp tục trao đổi, thảo luận một số nội dung, rà soát và hoàn thiện đồ án.

Đại diện phía UBND huyện Đan Phượng đã biểu dương, đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng của đồ án Quy hoạch do ACUD Consult thực hiện. Đại diện phía UBND huyện Đan Phượng nhấn mạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ, trao đổi và đóng góp ý kiến trong giai đoạn đã hoàn thành.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị: