Thành lập Viện Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng ACUD

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng ACUD được thành lập vào ngày 18/12/2020, căn cứ theo Quyết định số 121/BT ngày 29/7/1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc cho phép Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) chính thức thành lập và hoạt động.

Quyết định công nhận Hội đồng quản lý Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng ACUD gồm các thành viên có tên sau:

  1. Ông Hán Minh Cường - Chủ tịch
  2. Ông Bạch Ngọc Tùng – Viện Trưởng
  3. Ông Nguyễn Văn Lâm -  Ủy viên

Thời gian giữ chức vụ Chủ tịch và Hội đồng quản lý là 05 năm kể từ ngày ban hành Quyết định này.

Viện hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự quản, tự trang trải về tài chính theo quy định của phát luật. Điều lệ và các quy định của Liên hiệp Hội việt Nam, tự chịu trách nhiệm về các hoạt động khoa học và công nghệ được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện do Liên hiệp Hội Việt Nam phê duyệt.

Trụ sở Chính :  Đường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh diễn quyết định!