Báo cáo, lấy ý kiến hội đồng dân cư về Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Đô Thị Mới Cao Thượng thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 08/01/2021, tại UBND xã Liên Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Đại diện công ty ACUD Consult tham gia hội nghị báo cáo và lấy ý kiến hội dồng dân cư về Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Đô Thị Mới Cao Thượng thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Thành phần tham gia buổi báo cáo bao gồm:

-Phía công ty ACUD:

+ Bà : Nguyễn Phương Hoàn – Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật.

+ Và các chuyên gia.

-Phía huyện Tân Yên gồm có:

+ Phó phòng Kinh tế hạ tầng huyện Tân Yên.

+ Các cán bộ Phòng, Ban của huyện Tân Yên.

+ Cùng các cán bộ xã, cộng đồng dân cư xã Liên Sơn.

-Nội dung cuộc họp:

Tại cuộc họp, Bà Nguyễn Phương Hoàn – Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật cảm ơn lãnh đạo Huyện trong thời gian qua đã hỗ trợ, cùng phối hợp để Công ty triển khai các công việc, thủ tục thuận lợi trong giai đoạn quy hoạch Khu đô thị mới Cao Thượng, huyện Tân Yên.

Hai bên tiếp tục trao đổi, xin ý kiến cộng đồng dân cư. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Chủ đầu tư nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án trong quá trình phát triển chung của tỉnh Bắc Giang. Đồng thời cũng bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực và kinh nghiệm của Công ty ACUD Việt Nam trong lĩnh vực này, qua đó cũng yêu cầu Công ty ACUD Việt Nam khẩn trương triển khai nghiên cứu và đưa ra các giải pháp cụ thể chuẩn bị cho buổi họp tiếp theo.

Dưới đây là một số hình ảnh tại cuộc Họp :