Báo cáo đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Long Khánh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Vào ngày 21/01/2021, tại Trụ sở Sở Xây dựng Đồng Nai (số 38 Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa) đã diễn ra buổi họp báo cáo đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 thành phố Long Khánh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Thành phần tham dự:

Phía đơn vị tư vấn:

+ Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd.

+ Công ty ACUD Việt nam

Phía Sở, Ban ngành:

+ Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kê hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Ban Quản lý các Khu công nghiệp;

+ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

+ UBND thành phố Long Khánh;

Nội dung tại cuộc họp:

Tại buổi báo cáo, đại diện đơn vị tư vấn công ty ACUD Việt Nam đã trình bày phương án ý tưởng quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan và ý tưởng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật sau khi có ý kiến góp ý của Bộ Xây dựng.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn là công ty Nikken Sekkei và ACUD Việt Nam báo cáo, trình bày tổng thể các nội dung và hoàn thiện sau khi đã chỉnh sửa. Ban Lãnh đạo các Sở, Ban ngành và UBND thành phố Long Khánh đã đánh giá rất cao những nội dung nghiên cứu của đơn vị tư vấn, trong thời gian ngắn công ty đã tập trung nghiên cứu, rà soát toàn bộ các tài liệu, số liệu được cung cấp và đưa ra được Báo cáo đầy đủ, chi tiết nội dung theo đúng cấu trúc yêu cầu đặt ra.

Theo đó, đồng ý với các Nội dung mà đơn vị tư vấn đã đưa ra và đề nghị ACUD Việt Nam tiếp tục bổ sung nghiên cứu dựa trên các số liệu được cung cấp thêm và hoàn thiện hơn để chuẩn bị cho buổi Báo cáo với chủ đầu tư sắp tới.

Dưới đây là một số hình ảnh cuộc họp.