ACUD Việt Nam báo cáo Phương án Lập Quy hoạch Tỉnh tại 5 Sở, Ban ngành thành phố Bắc Kạn.

Trong 3 ngày 19,20,21/01/2021, Tại 5 Sở, Ban ngành trực thuộc thành phố Bắc Kạn gồm: Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây Dựng. Đại diện Ban lãnh đạo công ty ACUD Việt Nam đã có những buổi báo cáo Phương án quy hoạch, định hướng phát triển các ngành, các ban kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trước đại diện chủ đầu tư dự án.

Thành phần tham gia buổi báo cáo gồm:

Phía Công ty tư vấn ACUD Việt Nam:

+ Ông: Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám đốc công ty ACUD Việt Nam.

+ Ông: Hoàng Việt Anh – Chuyên viên Quy hoạch.

+ Cùng các chuyên gia của ACUD Group.

Phía lãnh đạo Sở, Ban ngành:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Sở Giao thông vận tải.

+ Sở Công Thương.

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Sở Xây dựng.

+ Lãnh đạo, cán bộ chuyên môn có liên quan.

Nội dung cuộc họp:

Tại cuộc họp, sau khi nghe Ông Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám đốc công ty ACUD Việt Nam báo cáo về Phương án quy hoạch, định hướng phát triển các Ban, Ngành, tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, Lãnh đạo các huyện cùng các Sở, Phòng ban chuyên môn đã thảo luận và đánh giá cao năng lực, tầm nhìn của đơn vị tư vấn – Công ty ACUD Việt Nam, đã có ý tưởng thiết kế Quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế của các dự án.

Theo đó, đồng ý với Nội dung mà tư vấn đưa ra đồng thời đề nghị công ty ACUD Việt Nam tiếp tục nghiên cứu dựa trên các số liệu được cung cấp bổ sung để hoàn thiện ý tưởng, khẩn trương điều chỉnh quy hoạch đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng và có tính khả thi cao để trình UBND Tỉnh và các cấp, các ngành cấp trên thẩm định, phê duyệt…Từ đó, triển khai các bước tiếp theo đảm bảo hiệu quả cho dự án.

Một số hình ảnh tại các buổi họp: