ACUD Việt Nam báo cáo Phương án Lập Quy hoạch Tỉnh tại 6 huyện thành phố Bắc Kạn.

Trong 3 ngày 13,14,15/01/2021 tại UBND 6 huyện trực thuộc thành phố Bắc Kạn gồm những huyện sau : huyện Na Rì, huyện Ngân Sơn, huyện Pác Nặm, huyện Ba Bể, huyện Bạch Thông, huyện Chợ Đồn đại diện Ban lãnh đạo công ty ACUD Việt Nam đã có những buổi báo cáo Phương án quy hoạch, tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trước đại diện chủ đầu tư dự án.

Thành phần tham gia buổi báo cáo gồm:

Phía Công ty tư vấn ACUD Việt Nam:

+ Ông: Hán Minh Cường – Chủ tịch HĐQT công ty ACUD Việt Nam - Chủ nhiệm dự án

+ Ông: Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám đốc công ty ACUD Việt Nam.

+ Cùng các chuyên gia của ACUD Group.

Phía UBND các huyện:

+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, các thành phố.

+ Lãnh đạo, cán bộ chuyên môn có liên quan.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nội dung cuộc họp:

Sau khi nghe ông Hán Minh Cường – Chủ nhiệm dự án báo cáo về Phương án quy hoạch, tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, lãnh đạo các Huyện cùng các Sở, Phòng ban chuyên môn đã thảo luận và đánh giá cao năng lực, tầm nhìn của đơn vị tư vấn – Công ty ACUD Việt Nam, đã có ý tưởng và phương án Lập Quy hoạch Tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của các dự án.

Theo đó, đồng ý với Nội dung mà tư vấn đưa ra đồng thời đề nghị công ty ACUD Việt Nam tiếp tục nghiên cứu dựa trên các số liệu được cung cấp bổ sung để hoàn thiện ý tưởng, khẩn trương đưa ra các phương án lập quy hoạch đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Quy hoạch và có tính khả thi cao để trình UBND Tỉnh và các cấp, các ngành cấp trên thẩm định, phê duyệt…Từ đó, triển khai các bước tiếp theo đảm bảo hiệu quả cho dự án.

Một số hình ảnh tại các buổi họp: