Báo cáo Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu đô thị tại xã Song An, Trung an huyện Vũ Thư, xã Vũ Phúc Thành phố Thái Bình.

Tại Sở Xây Dựng tỉnh Thái Bình vào ngày 08/03/2021 đã diễn ra buổi Báo cáo Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khô đô thị tại xã Song An, Trung An huyện Vũ Thư, xã Vũ Phúc thành phố Thái Bình.

Thành phần tham dự:

Phía Tài Trợ & Tư Vấn Quy hoạch:

- Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long.

- Đơn vị tư vấn ACUD Consult.

Phía Ban Lãnh đạo Tỉnh:

-Giám Đốc Sở Xây Dựng.

-Ban Lãnh đạo các Phòng, Ban chuyên ngành.

Nội dung cuộc họp:

Sau khi nghe buổi Báo cáo quy hoạch Phân khu tỉ lệ 1/2000 Khu đô thị xã Song An, Trung An huyện Vũ Thư, xã Vũ Phúc thành phố Thái Bình của đơn vị tư vấn ACUD Consult. Phía Ban Lãnh đạo, Phòng, Ban chuyên ngành đã biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và tiến độ triển khai của đơn vị Tư Vấn. Theo đó, đồng ý với các Nội dung mà đơn vị tư vấn đã đưa ra và đề nghị ACUD Consult tiếp tục bổ sung nghiên cứu dựa trên các số liệu được cung cấp bổ sung thêm và hoàn thiện ý tưởng, khẩn trương lên phương án Quy hoạch chi tiết, đảm bảo các Quy định của Luật quy hoạch, Luật xây dựng và có tính khả thi cao để trình UBND tỉnh và các cấp, các ngành cấp trên thẩm định, phê duyệt,… Từ đó triển khai các bước tiếp theo đảm bảo hiệu quả thiết thực.

Dưới dây là một số hình ảnh tại cuộc họp!