Báo cáo Quy hoạch chi tiết khu đấu giá quyền sử dụng đất thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh.

Ngày 03/03/2021, tại UBND huyện Mê Linh. Công ty CP Công nghệ Xây dựng ACUD Việt Nam đã trình bày báo cáo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đấu giá quyền sử udngj đất thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh.

Thành phần tham dự:

Phía Chủ Trì:
+ Ông Đỗ Đình Hồng – Bí thư huyện Mê Linh.

+ Các Phòng, Ban chuyên môn.

Phía đơn vị tư vấn:
+ Ông Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám đốc ACUD Việt Nam.

+Cùng các chuyên gia.

Nội dung cuộc họp:

Tại buổi báo cáo, đại diện công ty ACUD Việt Nam đã trình bày phương án ý tưởng quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan và các định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Quang cảnh buổi họp

 

Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo và ý kiến phát biểu của các Sở Ban Ngành, đồng chí Bí thư huyện Mê Linh đã có ý kiến kết luận hội nghị. Theo đó, qua đánh giá thực trạng khu vực nghiên cứu và đề xuất giải pháp quy hoạch và được sự đóng góp của các Sở Ban Ngành đến nay cũng hoàn chỉnh đồ án Quy hoạch chi tiết theo qui định: Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch kiến trúc cảnh quan, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh. Đề nghị công ty ACUD Việt Nam cùng với nhà đầu tư sớm hoàn thiện đồ án để trình phê duyệt làm cơ sở để triển khai dự ấn đầu tư.

Phối cảnh minh họa dự án