Khóa học: ứng dụng mô hình thủy văn – thủy lực trong đánh giá rủi ro lũ lụt

Lũ lụt là một hiện tượng thủy tai thường xuyên nhất, và ảnh hưởng đến người và tài sản của nhiều quốc gia trên thế giới. Những thập kỷ gần đây đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về tài sản và dân số trong các khu vực dễ bị lũ lụt, xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong thế kỷ 21 do những biến đổi kinh tế xã hội và môi trường, bao gồm cả tác động của biến đổi khí hậu. Do đó, đánh giá rủi ro lũ lụt là cần thiết để hỗ trợ hoạch định chính sách và đưa ra những giải pháp hợp lý.

Mục tiêu của khóa học:

  • Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, trang bị cho sinh viên, kỹ sư những kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực địa lý, thủy văn, quản lý tài nguyên nước.
  • Có khả năng sử dụng và thiết lập mô hình thủy văn, thủy lực.
  • Có khả năng thiết kế, thẩm định và tư vấn các dự án thủy văn, thủy lợi.

Thời gian đào tạo: 5 buổi

Giảng viên:Ts. Nguyễn Hữu Duy

Email: contact@aist.edu.vn

Nội dung

Buổi

Giảng viên

Phần 1: Tổng quan về rủi ro lũ lụt

 

     1 buổi

 

 

TS. Nguyễn Hữu Duy

  1. Cơ sở khoa học
  1. Phương pháp đánh giá rủi ro lũ lụt

Phần 2: Phương pháp thu thập và xử lý số liệu

 

1 buổi

 

TS. Nguyễn Hữu Duy

2.1. Các dạng số liệu

2.2. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu

Phần 3: Giới thiệu về mô hình thủy văn

 

 

1 buổi

 

 

TS. Nguyễn Hưu Duy

3.1. Giới thiệu về mô hình thủy văn NAM

3.2. Số liệu đầu vào của mô hình thủy văn

3.3. Ứng dụng mô hình thủy văn NAM trong mô phỏng dòng chày

3.4. Chuẩn hóa và so sánh kết quả

Phần 4: Giới thiệu về mô hình thủy lực Mike 11

 

 

 

1 buổi

 

 

 

TS. Nguyễn Hữu Duy

4.1. Giới thiệu về mô hình Mike 11

4.2. Số liệu đầu vào cho mô hình Mike 11

4.3. Ứng dụng mô hình thủy lực Mike 11 trong mô phỏng chế độ thủy lực sông

4.4. Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình

Phần 5: Giới thiệu mô hình thủy lực Mike 21

 

 

 

1 buổi

 

 

 

TS. Nguyễn Hữu Duy

5.1. Giới thiệu về mô hình Mike 21

5.2. Số liệu đầu vào cho mô hình Mike 21

5.3. Ứng dụng mô hình thủy lực Mike 21 trong mô phỏng dòng chảy tràn

5.4. Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình

Quân Nguyễn.