ACUD Báo cáo Quy hoạch KCN Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Vào ngày 17/3/2021, tại UBND huyện Lang Giang, công ty ACUD Việt Nam đã có buổi báo cáo Quy hoạch KCN Tân Hưng huyện Lang Giang, tỉnh Bắc Giang.

Thành phần tham gia buổi báo cáo bao gồm:

Phía Công ty Tư vấn ACUD gồm có:

+ Ông : Bạch Ngọc Tùng – Phó giám đốc – Chủ nhiệm dự án.

+ Bà: Nguyễn Thị Ngân – Điều phối thực hiện dự án.

+ Ông: Lê Viết Anh – Cán bộ kĩ thuật

Phía Chủ đầu tư Dự án:

+ Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang.

+ Lãnh đạo các Phòng, Ban chức năng của huyện Lạng Giang.

+ Công ty NHS.

Nội dung cuộc họp:

Sau khi nghe ông Bạch Ngọc Tùng – Phó giám đốc(Chủ nhiệm dự án) báo cáo phương án Quy hoạch KCN Tân Hưng, chủ tịch đánh giá cao kết quả nghiên cứu đề xuất phương án Quy hoạch của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn. Đồng thời lưu ý làm rõ phương án hoàn trả hệ thống hạ tầng kỹ thuật. đảm bảo không ảnh hưởng đến dân cư các khu lân cận.

Yêu cầu Chủ đầu tư dự án phối hợp với đơn vị tư vấn sớm hoàn thiện đồ án, trình báo cáo Sở Xây Dựng xin ý kiến thẩm định, xin ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan chức năng có liên quan, làm cơ sở trước khi trình duyệt đồ án theo quy định.

Dưới đây là hình ảnh của buổi báo cáo:

Quân Nguyễn.