ACUD Việt Nam bàn giao phần mềm Gis tại Tỉnh Cao Bằng.

Ngày 26/02/2021, tại trụ sở Xây dựng Cao Bằng. Công ty ACUD Việt Nam đã họp bàn giao phần mềm với Sở Xây dựng Cao Bằng về việc “Xây dựng hệ thống GIS các nội dụng quy hoạch Cao Bằng.

Thành phần tham dự:

Phía công ty ACUD Việt Nam:

+ Ông : Hán Minh Cường – Chủ tịch HĐQT công ty ACUD Việt Nam – Chủ nhiệm dự án

+ Ông : Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám đốc công ty ACUD Việt Nam

+ Cùng các chuyên gia của ACUD Việt Nam.

Phía Sở Xây dựng Cao Bằng:

+ Lãnh đạo UBND huyện

+ Lãnh đạo, cán bộ chuyên môn có liên quan.

+ Sở Xây dựng Cao Bằng.

Nội dung cuộc họp:

Tại cuộc họp, ông Hán Minh Cường – Chủ tịch HĐQT công ty ACUD Việt Nam cảm ơn lãnh đạo Sở trong thời gian qua đã hỗ trợ, cùng phối hợp để Công ty triển khai các công việc, thủ tục thuận lợi trong giai đoạn đầu xây dựng phần mềm. Tiếp đó, ông Cường đã nêu khái quát các tính năng của phần mềm đồng thời trực tiếp hướng dẫn sử dụng và đăng tải cơ sở dữ liệu cho lãnh đạo Sở và cán bộ.

Hai bên tiếp tục trao đổi, thảo luận một số nội dung, rà soát và hoàn thiện phần mềm, xây dựng tài liệu hướng dẫn, thống nhất tiến độ thực hiện các bước tiếp theo.

Đại diện Sở Xây dựng đánh giá cao những kết quả đạt được trong giai đoạn đầu. Phía Sở nhấn mạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ, trao đổi và đóng góp ý kiến để hoàn thành sản phẩm trong thời gian sắp tới gáp phần nâng cao hiệu quả của sản phẩm.

Dưới đây là hình ảnh cuộc họp:

Quân Nguyễn.