ACUD Việt Nam làm việc với Sở Y tế, Sở Giáo Dục và Sở Tư pháp về nội dung triển khai Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 26/03/2021, tại trụ sở các Sở Y tế, Sở Giáo dục và Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn, đại diện đơn vị tư vấn ACUD Việt nam trình bày về nội dung triển khai Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn.

-Thành phần tham dự:

-Phía đơn vị tư vấn:
+ Ông Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám đốc ACUD Việt Nam.

+ Cùng các chuyên gia của ACUD Việt Nam.

-Phía Sở, Ban ngành:

+ Lãnh đạo Sở Giáo dục.

+ Phó Giám đốc Sở Y tế.

+ Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

+ Cùng các phòng ban chuyên môn.

Nội dung cuộc họp:

Tại buổi cáo cáo, Đại diện nhóm chuyên gia đã trình bày chi tiết các nội dung Nhiệm vụ Quy hoạch như: Dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển trong thời kỳ quy hoạch, đưa ra các yêu cầu về phương pháp lập quy hoạch, yêu cầu về nội dung và thành phần hồ sơ, dự tính tổng hợp chi phí lập quy hoạch,…

Cuộc họp báo cáo tại Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

Sau khi lấy ý kiến các Sở, các ngành nói chung của Tỉnh, đơn vị tư vấn đã báo cáo và phát biểu, thảo luận tại các cuộc họp. Theo đó, đồng chí Phó Giám đốc Sở Tư Pháp (Chủ trì buổi họp) và Sở Y tế, Lãnh đạo Sở Giáo dục đã đánh giá rất cao Nội dung nghiên cứu, trong thời gian ngắn công ty đã tập trung nghiên cứu, rà soát toàn bộ các tài liệu, số liệu được cung cấp và đưa ra được Báo cáo đầy đủ, chi tiết nội dung theo cấu trúc yêu cầu đặt ra. Đồng ý với các Nội dung mà tư vấn đã đưa ra và đề nghị công ty tiếp tục bổ sung nghiên cứu dựa trên các số liệu được cung cấp bổ sung thêm và hoàn thiện Nhiệm vụ Báo cáo với UBND tỉnh và các Sở ngành liên quan trong báo cáo sắp tới.

Dưới đây là một số hình ảnh cuộc họp:

Cuộc họp báo cáo tại sở Y Tế tỉnh Bắc Kạn

 

Cuộc họp báo cáo tại Sở Giáo dục tỉnh Bắc Kạn

Quân Nguyễn.