Liên danh đơn vị tư vấn ACUD Consult Báo cáo Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận với Uỷ Ban mặt trận Tổ Quốc tỉnh Ninh Thuận.

Nhằm triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đơn vị tư vấn ACUD Consult đã có buổi họp báo cáo Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận với Ủy Ban mặt trận Tổ Quốc tỉnh Ninh Thuận.

Thành phầm tham dự:

-Phía đơn vị tư vấn:
+ Ông Hán Minh Cường – Chủ tịch HĐQT ACUD Consult – Chủ nhiệm đồ án.

+ Và các chuyên gia của ACUD Consult.

-Phía chủ đầu tư:

+ Lãnh dạo UBND tỉnh Ninh Thuận.

+ Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh Ninh Thuận.

+ Và các lãnh đạo các Sở, Ban ngành địa phương tỉnh Ninh Thuận.

Nội dung cuộc họp:

 Ngày 28/03/2021 tại trụ sở Uỷ ban mặt trận Tổ Quốc tỉnh Ninh Thuận, ACUD Consult đã báo cáo các nội dung chính của đồ án quy hoạch về kịch bản phát triển kinh tế xã hội, các kịch bản phát triển không gian và phương hướng các ngành quan trọng của tỉnh. Nội dung báo cáo đã nhận được sự đồng thuận của lãnh đạo Ủy ban mặt trận Tổ Quốc tỉnh cũng như các Sở ngành. Thời gian tới, ACUD Consult sẽ tiếp tục hoàn thiện đồ án trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi họp:

Quân Nguyễn.