Giám sát tác giả dự án KCN Tân Hưng tại công trường KCN Tân Hưng tại xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, Bắc Giang.

Ngày 17/03/2021, đơn vị tư vấn ACUD Consult tham gia khảo sát hiện trạng Dự án Đầu tư xây dựng & kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Thành phầm tham gia buổi khảo sát:

- Phía đơn vị tư vấn ACUD Consult gồm có:

+ Ông Trần Hữu Diện – Chủ nhiệm đồ ấn.

+ Bà Nguyễn Phương Hoàn – Trưởng phòng hạ tầng kỹ thuật.

+ Ông Lê Viết Anh – Cán bộ thiết kế.

- Phía thi công dự án:

+ Ông Dương Đức Chiến – Chỉ huy công trình

+ Và các cán bộ chuyên môn.

Tại công trường KCN Tân Hưng, các bên đã tiến hành đo đạc, giám sát, thảo luận và trao đổi các nội dung về mặt kỹ thuật, nhằm phục vụ quá trình thiết kế của dự án, đặc biệt là tuyến đường, hệ thống thoát nước cho KCN. Thông qua việc kháo sát thực trạng, góp phần giúp cho hồ sơ thiết kế đạt được hiệu quả cao nhất.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi giám sát: