ACUD họp liên danh tư vấn Quốc tế lập ý tưởng Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 30/03/2021, tại trụ sở đơn vị tư vấn ACUD Consult đã diễn ra buổi họp trực tuyến cùng công ty tư vấn Surbana Jurong – Singapore báo cáo Quy hoạch tổng thể tỉnh Phú yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thành phần tham dự:

-Phía công ty Surbana Jurong:

+ Ông Mr. WilfredLoo – Chủ nhiệm dự án.

+ Bà Ms. Bess – Chủ trì dự án.

+ Ông Mr. Philip Rogers – Chủ trì dự án.

+ Bà Phạm Thị Thúy Hằng – Chủ trì dự án.

+ Và các bộ phận liên quan.

-Phía công ty CP Công nghệ Xây dựng ACUD Việt Nam:

+ Bà Nguyễn Phương Hoàn – Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật.

+ Ông Hoàng Việt Anh – Cán bộ kỹ thuật.

+ Bà Nguyễn Thị Ngân – Cán bộ kỹ thuật.

+ Và các bộ phận liên quan.

Nội dung cuộc họp:

Tại cuộc họp trực tuyến, các nội dung cuộc họp bao gồm: Hệ thống giao thông vận tải – Logistic, vấn đề phòng chống thiên tai và thủy lợi, tài nguyên nước, hệ thống cấp thoát nước, bảo về môi trường, hệ thống kết cấu hạ tầng năng lượng. Phía hai bên công ty đã trao đổi & thảo luận chuyên môn kỹ thuật.

Sau khi nghe ông Hoàng Việt Anh – Cán bộ kỹ thuật ACUD Việt Nam phát biểu & đưa ra ý kiến, phía công ty tư vấn Surbana Jurong đã đánh giá rất cao kĩ năng & phương pháp của đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam. Theo đó, trong thời gian tới sẽ hỗ trợ, trao đổi & góp ý kiến để hoàn thành sản phẩm trong thời gian sắp tới góp phần nâng cao hiệu quả của sản phẩm.

Dưới đây là hình ảnh cuộc họp:

Quân Nguyễn.