ACUD Việt Nam báo cáo ý tưởng KCN VSIP 2 với UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 30/03/2021, tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam đã trình bày ý tưởng Quy hoạch KCN VSIP 2 Quảng Ngãi với UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Thành phần tham dự cuộc họp:

- Phía đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam:

+ Ông Bạch Ngọc Tùng – Phó Giám đốc ACUD Việt Nam

+ Cùng các chuyên gia ACUD Việt Nam.

- Phía chủ đầu tư UBND tỉnh:

+ Ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh .

+ Cùng các Sở, Ban ngành liên quan.

Nội dung cuộc họp:

Tại cuộc họp, ông Bạch Ngọc Tùng – Phó Giám đốc ACUD Việt Nam đã phát biểu và trình bày ý tưởng Quy hoạch KCN đô thị và Dịch vụ VSIP 2 Quảng Ngãi. KCN thu các ngành nghề có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng đất của các nhà đầu tư.

Sau khi nghe báo cáo ý tưởng, phát biểu của đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam, Ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi hoàn nghênh ý tưởng đầu tư mở rộng KCN, đô thị và dịch vụ VSIP 2 Quảng Ngãi vì phù hợp với định hướng phát triển của Tỉnh trong 5 – 10 năm tới. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu đơn vị tư vấn sớm hoàn thành các thủ tục để triển khai các bước tiếp theo.

Dưới đây là tin tức và hình ảnh cuộc họp:

Quân Nguyễn.