ACUD Việt Nam tham dự lễ trao giấy chứng nhận đầu tư và Báo cáo hoàn thiện Quy hoạch phân khu KCN Quảng Trị.

Ngày 31/03/2021, tại Ban quản lý Khu Kinh tế UBND tỉnh Quảng Trị, đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam đã có buổi tham dự lễ trao giấy chứng nhận đầu tư và Báo cáo hoàn thiện Quy hoạch phân khu KCN Quảng Trị.

Thành phầm tham dự:

-Phía đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam:

+ Ông Bạch Ngọc Tùng – Phó Giám đốc ACUD Việt Nam.

+ Ông Trần Hữu Diện – Chuyên gia ACUD Việt Nam.

-Phía Chủ Trì tỉnh Quảng Trị:

+ Trưởng ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam – tỉnh Quảng Trị.

+ Đại diện các phòng ban chuyên môn.

+ Đại diện các Sở, Ban ngành UBND huyện Hải Lăng.

-Phía Nhà đầu tư:

+ Đại diện ban lãnh đạo công ty VSIP.

+ Cùng các chuyên gia.

Nội dung cuộc họp:

Tại Ban Quản lý Khu Kinh tế UBND tỉnh Quảng Trị, đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam rất vinh dự được tham dự lễ trao giấy chứng nhận đầu tư và Báo cáo hoàn thiện Quy hoạch phân khu KCN Quảng Trị do Chủ trì tỉnh Quảng Trị thực hiện.

Ngay sau buổi lễ, là phần báo cáo hoàn thiện Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 KCN Quảng Trị. Sau khi nghe buổi báo cáo và trao đổi của ông Bạch Ngọc Tùng – Phó Giám đốc ACUD Việt Nam. Phía Trưởng ban, Phòng, Ban chuyên ngành đã biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và tiến độ triển khai của đơn vị Tư Vấn. Theo đó, đồng ý với những nội dung mà đơn vị tư vấn đã đưa ra và đề nghị ACUD Việt Nam tiếp tục bổ sung, nghiên cứu dựa trên các số liệu được cung cấp bổ sung thêm và hoàn thiện Quy hoạch, lên phương án các bước tiếp theo, đảm bảo các Quy định của Luật quy hoạch, Luật xây dựng và có tính khả thi cao để trình UBND tỉnh và các cấp, các ngành cấp trên thẩm định.

Dưới đây là một số hình ảnh cuộc họp:

Nguyễn Quân.