ACUD Việt Nam báo cáo về nội dung Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn tại Cục Thuế và Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 31/03/2021, ACUD Việt Nam đã có buổi họp báo cáo làm việc tại trụ sở Cục Thuế và trụ sở Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn về nội dung quy hoạch tỉnh Bắc Kạn.

Thành phần tham dự:

- Phía đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam:

+ Ông Nguyễn Văn Lâm – Phó giám đốc ACUD Việt Nam.

+ Cùng các chuyên gia của ACUD Việt Nam.

- Phía Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn:

+ Giám đốc Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn

+ Cùng các Phòng, Ban chuyên môn.

- Phía Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn:

+ Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn.

+ Cùng các Phòng, Ban chuyên môn.

Nội dung cuộc họp:

Tại cuộc họp, đại diện đơn vị tư vấn Ông Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám đốc công ty ACUD Việt Nam đã có buổi trình bày, báo cáo về nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn với Ban Lãnh đạo Cục Thuế và Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn.

Mục tiêu của quy hoạch tỉnh đặt ra sắp tới, Bắc Kạn sẽ trở thành một tỉnh có nền kinh tế phát triển và đa dạng, có sức hút về đầu tư, du lịch của Việt Nam trong tương lai. Phát triển kinh tế - xã hội, bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, sạch, thân thiện với môi trường; kết cấu hạ tầng đồng bộ; chuyển đổi cơ cấu kinh tế hợp lý gắn với việc giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Sau khi phía đơn vị tư vấn trình bày báo cáo, Ban Lãnh đạo phía Cục Thuế và Ban Dân tộc đã biểu dương và đánh giá cao tầm nhìn, năng lực của đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam. Theo đó, đồng ý với các nội dung mà đơn vị tư vấn đưa ra đồng thời đề nghị công ty ACUD Việt Nam tiếp tục nghiên cứu dựa trên các số liệu được cung cấp bổ sung để sớm hoàn thiện ý tưởng để trình các cấp, các ngành cấp trên thẩm đỉnh, phê duyệt.

Dưới dây là một số hình ảnh cuộc họp:

Cuộc họp báo cáo tại Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn.

Cuộc họp báo cáo tại Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn.

Quân Nguyễn.