Báo cáo cộng đồng dân cư dự án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500, khu đô thị mới phía Tây thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam Tỉnh Bắc Giang.

Vào ngày 6/4, tại trụ sở UBND thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang đã diễn ra cuộc họp báo cáo của đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam về dự án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Thành phần tham dự:

-Phía đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam:

+ Bà Nguyễn Phương Hoàn – Trưởng phòng hạ tầng kỹ thuật.

+ Cùng các chuyên gia của ACUD Việt Nam

-Phía Đại diện công ty tài trợ quy hoạch:

+ Đại diện ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Hawee cơ điện.

+ Cùng các chuyên gia.

-Phía UBND tỉnh Bắc Giang:

+ Đại diện Ban Lãnh đạo UBND thị trấn Đồi Ngô.

+ Đại diện Ban Lãnh đạo UBND xã Chu Diện.

+ Đại diện Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Lục Nam.

+ Cùng các Phòng, Ban chuyên môn.

Nội dung cuộc họp:

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Phương Hoàn – Đại diện đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam đã có buổi báo cáo, trình bày ý kiến và thông qua đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị mới phía Tây thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Hai bên tiếp tục trao đổi, thảo luận một số nội dung, rà soát và hoàn thiện đồ án.

Đại diện phía UBND thị trấn Đồi Ngô đã biểu dương, đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng của đồ án Quy hoạch do đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam thực hiện. Đại diện phía UBND thị trấn Đồi Ngô nhấn mạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ, trao đổi và đóng góp ý kiến trong giai đoạn đã hoàn thành.

Dưới đây là một số hình ảnh cuộc họp:

Quân Nguyễn.