ACUD Việt Nam họp báo cáo Quy hoạch tỉnh Phú Yên.

Vào ngày 07/04/2021, tại trụ sở UBND tỉnh Phú Yên đã diễn ra cuộc họp báo cáo của đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam với chủ đầu tư và ban lãnh đạo tỉnh Phú Yên.

Thành phần tham dự:

- Phía đơn vị tư vấn Surbana Jurong và ACUD Việt Nam:

+ Ông Mr. Philip Rogers – Chủ trì dự án.

+ Ông Hoàng Việt Anh – Chuyên viên ACUD Việt Nam.

+ Cùng các chuyên gia.

- Phía chủ đầu tư Time Garden:

+ Đại diện Ban lãnh đạo đơn vị tư vấn Time Garden.

+ Cùng các chuyên gia.

- Phía UBND tỉnh Phú Yên:

+ Chủ tịch tỉnh Phú Yên.

+ Bí thư tỉnh Phú Yên.

+ Cùng các Phòng, Ban chuyên môn.

Nội dung cuộc họp:

Tại cuộc họp, đại diện đơn vị tư vấn ông Mr. Philip Rogers – Chủ trì dự án đã có buổi trình bày, báo cáo về nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Phú Yên với Ban Lãnh đạo phía UBND tỉnh Phú Yên.

Phía tư vấn ACUD Việt Nam cũng đã có buổi báo cáo nội dung chính của đồ án quy hoạch và kịch bản phát triển kinh tế xã hội, phương hướng các ngành quan trọng của tỉnh.

Sau khi nghe phía hai bên đơn vị tư vấn báo cáo, Ban Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên và phía Chủ Đầu tư đã biểu dương, đánh giá cao tầm nhìn, năng lực của đơn vị tư vấn Surbana Jurong và ACUD Việt Nam. Theo đó, đồng ý với các nội dung mà đơn vị tư vấn đưa ra, đồng thời để nghị phía hai bên đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu dựa trên các số liệu được cung cấp bổ sung để sớm hoàn thiện ý tưởng trình các cấp, các ngành cấp trên thẩm định, phê duyệt.

Dưới đây là một số hình ảnh cuộc họp:

Quân Nguyễn.