ACUD Consult họp trực tuyến báo cáo với Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng đô thị và nông thôn PTS về đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tầm nhìn đến năm 2030.

Ngày 10/06/2021, tại trụ sở đơn vị tư vấn ACUD Consult đã diễn ra cuộc họp trực tuyến về đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giữa đơn vị tư vấn ACUD Consult và Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng đô thị và nông thôn PTS.

Thành phần tham dự:

-Phía đơn vị tư vấn ACUD Consult:

+ Ông TS.KTS Lương Tiến Dũng – Chủ nhiệm đồ án.

+ Bà Nguyễn Phương Hoàn – Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật.

+ Cùng các chuyên gia của ACUD Consult.

-Phía Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng đô thị và nông thôn PTS:

+ Ban Lãnh đạo Công ty

+ Cùng các Kỹ sư Hạ tầng kỹ thuật.

Nội dung cuộc họp:

Diễn ra tại cuộc họp trực tuyến, bà Nguyễn Phương Hoàn – Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật ACUD Consult đã trình bày và thảo luận những nội dung về đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tầm nhìn đến năm 2030.

Sau khi hai bên trao đổi về nội dung chuyên môn và tổng hợp lại những ý kiến, luận điểm quan trọng, cùng thảo luận, góp ý chỉnh sửa để hoàn thành đồ án có chất lượng tốt nhất. Phía Kỹ sư hạ tầng công ty TNHH Kiến trúc xây dựng đô thị và nông thôn PTS đánh giá cao tầm nhìn và kiến thức chuyên môn của phía đơn vị tư vấn ACUD Consult sau khi nghe ông TS.KTS Lương Tiến Dũng - Chủ nhiệm đồ án và bà Nguyễn Phương Hoàn – Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật ACUD Consult báo cáo. Theo đó, thống nhất giữa hai bên cùng nghiên cứu và trao đổi những nội dung, thông tin cần thiết để sớm hoàn thành đồ án trình các cấp có thầm quyền phê duyệt.

Dưới đây là một số hình ảnh cuộc họp:

 
Quân Nguyễn.