ACUD CONSULT THAM GIA BƯỚC THIẾT KẾ THI CÔNG CỦA ĐỒ ÁN QUY HOẠCH KHU DÂN CƯ TẠI XÃ PHÚ HỘI, HUYỆN NHƠN TRẠCH – TỈNH ĐỒNG NAI

Để phù hợp với xu hướng phát triển của đô thị mới Nhơn Trạch đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tiễn, theo hướng đầu tư xây dựng khu phức hợp đa chức năng, hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị trong tương lai, góp phần thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển đô thị mới. Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận chủ trương cho phép lập đồ án Quy hoạch Khu dân cư tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch - tỉnh Đồng Nai.

Là một đơn vị đã có kinh nghiệm trong nhiệm vụ tư vấn Quy hoạch, ACUD Consult tiếp tục được các nhà đầu tư tin tưởng giao nhiệm vụ Thiết kế thi công cho dự án. Tham gia bước Thiết kế thi công của đồ án Quy hoạch Khu dân cư tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch - tỉnh Đồng Nai đơn vị tư vấn, công ty ACUD Consult đã có những buổi làm việc, báo cáo đưa ra các phương án thiết kế góp phần giúp huyện Nhơn Trạch hình thành nên một khu dân cư mới, thực hiện phát triển kinh tế, xã hội trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Đáp ứng kịp thời nhu cầu đầu tư phát triển đô thị phù hợp với chủ trương của Tỉnh.

 

Bản đồ vị trí khu vực lập Quy hoạch