ACUD CONSULT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC

Vào ngày 15/7/2021 tại Công ty đơn vị tư vấn ACUD Consult đã diễn ra cuộc trao đổi trực tuyến về đồ án lập Quy hoạch chi tiết thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 

Thành phần tham dự:

- Phía đơn vị tư vấn ACUD Consult:

+ Ông TS. Hán Minh Cường - Chủ tịch HĐQT ACUD Consult

+ Ông KTS. GenJi Sato - Chuyên gia cao cấp quản lý kỹ thuật dự án ACUD Consult.

+ Cùng các chuyên gia đơn vị tư vấn ACUD Consult.

- Phía Công ty Tài nguyên và Công ty Conasi:

+ Ban lãnh đạo công ty

+ Cùng các chuyên viên của các nghành, lĩnh vực

 

Nội dung cuộc họp:

Tại cuộc làm việc trực tuyến, đơn vị tư vấn ACUD Consult đã có những trao đổi về nội dung, ý tưởng lập đồ án Quy hoạch chi tiết thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 

Về nội dung lập quy hoạch, phía đơn vị tư vấn ACUD Consult đã đưa ra các ý tưởng định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động nhằm hướng đến mục tiêu có thể khai thác những tiềm năng, lợi thế giúp thành phố Vĩnh Yên phát triển bền vững về kinh tế - xã hội và môi trường, phát triển không gian, kiến trúc cảnh quan phù hợp với bối cảnh.

 

Sau khi nghe các ý tưởng từ đơn vị tư vấn ACUD Consult trình bày, phía Ban Lãnh đạo 2 công ty cùng các chuyên viên đã đưa ra những bàn luận, trao đổi cũng như góp ý giúp hoàn thiện đồ án lập Quy hoạch chi tiết thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Dưới đây là một số hình ảnh cuộc họp: