ACUD CONSULT HỌP TRỰC TUYẾN BÁO CÁO CÁC PHƯƠNG ÁN TUYẾN ĐIỆN 110KV ĐOẠN QUA DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ

Vào ngày 12/8/2021 tại trụ sở Công ty đơn vị tư vấn ACUD Consult đã diễn ra cuộc trao đổi trực tuyến Báo cáo các phương án tuyến điện 110KV đoạn qua dự án Khu công nghiệp Quảng Trị.

Thành phần tham dự:

- Phía Công ty ACUD Consult:

+ Bạch Ngọc Tùng - Phó giám đốc Công ty ACUD Consult

 + Chủ trì bộ môn điện

- Phía đơn vị chủ trì: Ban Quản Lý Dự Án Lưới Điện Miền Trung

+  Bùi Công Cường - Phó giám đốc Ban Quản Lý Dự Án Lưới Điện Miền Trung

+ Cùng các phòng ban chuyên môn

- Phía Chủ đầu tư: Liên doanh các nhà đầu tư VSIP – AMATA - SUMITOMO

+ Đại diện BQL dự án KCN Quảng Trị

+ Các phòng ban chuyên môn

Nội dung cuộc họp:

Tại cuộc họp, Ông Bạch Ngọc Tùng - Phó Giám đốc Công ty ACUD Consult đã báo cáo phân tích, nêu rõ về các quy hoạch liên quan đến hướng tuyến đường dây 110kV đoạn qua KCN Quảng Trị, thuộc Dự án TBA Mỹ Thuỷ và đấu nối. Nhận thấy với tình huống phải mang tải như trên sẽ làm cho khả năng phát triển phụ tải điện cho tuyến dây gặp khó khăn và ảnh hưởng khả năng mở rộng tải cho TBA Diên Sanh và TBA Mỹ Thủy trong tương lai. Nên phía Liên Doanh đề nghị Ban Quản lý Dự án Lưới điện Miền Trung xem xét các phương án bổ sung, điều chỉnh hướng tuyến đường dây 110kV đoạn qua KCN Quảng Trị, thuộc Dự án TBA Mỹ Thuỷ và đấu nối.

Về phía Ban Quản Lý Dự Án Lưới Điện Miền Trung sau khi nghe đại diện Công ty ACUD Consult trình bày về các nội dung trên đã tiếp thu ý kiến và xem xét các phương án bổ sung và chỉnh sửa.

Dưới đây là hình ảnh cuộc họp: