ACUD CONSULT HỌP ĐẦU KỲ BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI QUY HOẠCH TỈNH VĨNH PHÚC THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Vào chiều ngày 14/8/2021, tại trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra cuộc họp báo cáo đầu kỳ của Liên danh đơn vị tư vấn về tiến độ triển khai Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thành phần tham dự:

- Phía đơn vị tư vấn ACUD Consult:

+ Ông TS. Hán Minh Cường - Giám đốc công ty ACUD Consult - Chủ nhiệm đồ án

+ Ông Bạch Ngọc Tùng: Quản lý Dự án

+ Ông KTS. GenJi Sato - Chuyên gia cao cấp quản lý kỹ thuật dự án

+ Bà Nguyễn Minh Phương - Chuyên gia Kinh tế 

+ Cùng các chuyên gia khác

- Phía UBND tỉnh Vĩnh Phúc:

+ Ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Chủ trì cuộc họp

+ Các Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc

+ Cùng các Lãnh đạo Sở chuyên môn.

Nội dung cuộc họp:

Phát biểu tại cuộc họp, ông TS. Hán Minh Cường - Chủ nhiệm đồ án đã có bài thuyết trình và báo cáo về các nội dung chính của Quy hoạch bao gồm: Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh. Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất và hiện trạng hệ thống đô thị nông thôn. Từ đó nêu ra quan điểm, phương hướng và mục tiêu đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh phát triển toàn diện trên tất cả các mặt: kinh tế - xã hội, môi trường và đưa nền kinh tế phát triển theo hướng kinh tế số, giàu bản sắc, xã hội phát triển hài hòa, môi trường tự nhiên trong lành, đáng sống.

Sau khi nghe phía liên danh đơn vị tư vấn báo cáo trình bày các phương án triển khai Quy hoạch tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của Liên danh đơn vị tư vấn trong xây dựng quy hoạch và có một số góp ý đề nghị Liên danh đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu bổ sung, hoàn thiện quy hoạch như sau: Yêu cầu việc xây dựng Quy hoạch của tỉnh trong giai đoạn tới phải có tính kế thừa và khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của tỉnh đảm bảo tính khả thi và phù hợp với thực tiễn. Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc phát triển nhanh, mạnh và bền vững trên cả 3 trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường, hướng đến mục tiêu quan trọng nhất là nâng cao mức sống vật chất, tư tưởng văn hóa tinh thần của người dân.

Dưới đây là một số hình ảnh cuộc họp: