ACUD CONSULT HỌP TRỰC TUYẾN BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN

Vào ngày 01/09/2021 tại trụ sở Công ty đơn vị tư vấn ACUD Consult đã diễn ra cuộc trao đổi trực tuyến Báo cáo phương án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên

Thành phần tham dự:

- Phía đơn vị tư vấn:

+ Đơn vị tư vấn Roland berger và Surbana jurong

+ Công ty ACUD Consult (thầu phụ Surbana jurong)

+ Cùng các chuyên gia

- Phía UBND tỉnh Phú Yên:

+ Chủ tịch, bí thư tỉnh ủy Ông Phạm Đại Dương

+ Cùng các sở ban ngành tỉnh phú yên

Nội dung cuộc họp:

Tại cuộc họp, đại diện đơn vị tư vấn, Công ty ACUD Consult đã báo cáo trình bày kế hoạch và các phương án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên. Đồng thời, đưa ra các đề xuất và giải pháp để có thể khai thác những tiềm năng, lợi thế nhằm giúp tỉnh Phú Yên đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Tỉnh. Giúp khai thác những ngành có lợi thế về lao động và tài nguyên, chú trọng mở rộng các ngành kinh tế phù hợp với lợi thế của tỉnh Phú Yên và xu hướng của thị trường, phấn đấu trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ lớn trong khu vực và cả nước.

 

Sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày, phía Ban Lãnh đạo tỉnh Phú Yên cùng các Phòng, Ban chuyên môn đã thảo luận và đưa ra các đánh giá cao về năng lực, kiến thức và tầm nhìn của đơn vị tư vấn. Phía Ban Lãnh đạo đã có một số nhận xét, đánh giá cũng như góp ý cho đơn vị tư vấn và đã thống nhất sẽ cung cấp thêm thông tin, số liệu cần thiết cho phía đơn vị tư vấn để tiếp tục nghiên cứu và hoàn thành nhiệm vụ

 

Dưới đây là một số hình ảnh cuộc họp: