KHẢO SÁT THỰC ĐỊA – ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN ĐẤU NỐI GIAO THÔNG TUYẾN ĐƯỜNG GOM DỰ ÁN CỤM CÔNG NGHIỆP HƯƠNG SƠN HUYỆN LẠNG GIANG – TỈNH BẮC GIANG

Một số hình ảnh khảo sát, làm việc tại hiện trường

Đến dự buổi báo cáo đại diện Công ty cổ phần đầu tư xây dựng NHS (nhà đầu tư dự án CCN Hương Sơn),  Công ty cổ phần BOT Bắc Giang –Lạng Sơn (đơn vị quản lý đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn) và các đơn vị Khảo sát xây dựng của hai dự án.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo và trình bày phương án, đảm bảo khớp nối đồng bộ giữa các dự án và các giai đoạn thi công, đại diện đơn vị BOT và Công ty NHS cơ bản đồng ý với phương án đề xuất đưa ra. Ngay sau buổi họp, các bên tiến hành đi khảo sát thực địa, rà soát các vị trí và đo đạc khảo sát bổ sung làm cơ sở cung cấp số liệu đầu vào chính xác để cung cấp cho đơn vị tư vấn khẩn trương nghiên cứu triển khai chi tiết, cụ thể hóa phương án đề xuất đưa ra để trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.