ACUD - Báo cáo Nhiệm vụ Quy hoạch cho 6 Phân Khu - Thành phố Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Ngày 26/09/2019 tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Đại diện công ty ACUD đã báo cáo Nhiệm vụ Quy hoạch 6 phân khu tỷ lệ 1/2000 theo định hướng Đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thành phố Long Khánh đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Thành phần cuộc họp bao gồm có:

Phía thành phố Long Khánh gồm có: Thường trực Thành ủy, Thường trục HĐND thành phố, Đại diện Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố, Các thành viên UBND thành phố, Đại diện Ban kinh tế-xã hội, Ban pháp chế HĐND thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phòng ban, Chủ tịch UBND các phường.

Phía đơn vị tư vấn: Ts Hán Minh Cường – Chủ nhiệm dự án ( Giám đốc Công ty ACUD Việt Nam) và đại diện công ty NCS – Nhật Bản.

Nội dung buổi làm việc bao gồm:

Sau khi nghe đại diện đơn vị tư vấn là ông Hán Minh Cường – ACUD Việt Nam báo cáo nhiệm vụ lập quy hoạch và ý kiến phát biểu của các Phòng, Ban chức năng. Ban lãnh đạo các phòng, ban đã đánh giá rất cao Nội dung nghiên cứu của công ty ACUD. Theo đó, đồng ý với các Nội dung mà tư vấn đã đưa ra và đề nghị công ty  ACUD tiếp tục bổ sung nghiên cứu dựa trên các số liệu được cung cấp bổ sung thêm và hoàn thiện ý tưởng để Báo cáo với thành phố.

Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi báo cáo: