Báo cáo Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 12/7, tại Sở kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận, đại diện công ty ACUD trình bày nội dung Báo cáo Lập Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận.

Đến tham dự buổi báo cáo có đại diện lãnh đạo Sở kế hoạch và Đầu tư  cùng đại diện các phòng, Ban chức năng của Sở.

Tại buổi báo cáo, Công ty ACUD đã trình bày chi tiết các nội dung Nhiệm vụ Quy hoạch như: Dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển trong thời kỳ quy hoạch, đưa ra các yêu cầu về phương pháp lập quy hoạch, yêu cầu về nội dung và thành phần hồ sơ, dự tính tổng hợp chi phí lập quy hoạch... 

 

 

TS. Hán Minh Cường - Đại diện đơn vị tư vấn trình bày tổng thể nội dung Báo cáo Lập Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

 

PGS.TS.KTS. Trần Trọng Hanh - 

Chủ nhiệm dự án phát biển làm rõ các nội dung của Báo cáo

Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo và ý kiến phát biểu của các Phòng, Ban chức năng, đồng chí Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư đã đánh giá cao Nội dung nghiên cứu của công ACUD trong thời gian ngắn công ty đã tập trung nghiên cứu, rà soát toàn bộ các tài liệu, số liệu được cung cấp và đưa ra được Báo cáo đầy đủ, chi tiết nội dung theo cấu trúc yêu cầu đặt ra. Theo đó, đồng ý với các Nội dung mà tư vấn đã đưa ra và đề nghị công ty  ACUD tiếp tục bổ sung nghiên cứu dựa trên các số liệu được cung cấp bổ sung thêm và hoàn thiện Nhiệm vụ để Báo cáo với UBND tỉnh và các Sở ngành liên quan trong tháng 8.

 

Đồng chí Phạm Đồng - Giám Đốc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận