ACUD - Báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 23/10/2019, tại Tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận, đại diện công ty ACUD trình bày nội dung Báo cáo Lập Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đến tham dự buổi báo cáo có lãnh đạo tỉnh, các thành viên thường trình tỉnh ủy, các thành viên trong ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo và ý kiến phát biểu lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các Sở, đồng chí Bí thư tỉnh ủy (chủ trì buổi họp) đã đánh giá cao Nội dung nghiên cứu của công ty ACUD trong thời gian qua.  Công ty đã tập trung nghiên cứu, rà soát toàn bộ các tài liệu, số liệu được cung cấp và đưa ra được Báo cáo đầy đủ, chi tiết nội dung theo cấu trúc yêu cầu đặt ra. Theo đó, đồng ý với các Nội dung mà tư vấn đã đưa ra và đề nghị công ty  ACUD tiếp tục bổ sung nghiên cứu dựa trên các số liệu được cung cấp bổ sung thêm và hoàn thiện Nhiệm vụ để trình Hội đồi thẩm định Quy hoạch Quốc gia xem xét trong tháng 11.

 

Một số hình ảnh buổi họp