ACUD - Báo cáo Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc, thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 11/11/2019, tại Sở kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc, đại diện đơn vị tư vấn trình bày nội dung Báo cáo Lập Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc.

Đến tham dự buổi báo cáo có đại diện lãnh đạo Sở kế hoạch và Đầu tư cùng đại diện các phòng, Ban chức năng của Sở.

Tại buổi báo cáo, Đại diện nhóm chuyên gia đã trình bày chi tiết các nội dung Nhiệm vụ Quy hoạch như: Dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển trong thời kỳ quy hoạch, đưa ra các yêu cầu về phương pháp lập quy hoạch, yêu cầu về nội dung và thành phần hồ sơ, dự tính tổng hợp chi phí lập quy hoạch... 

TS. Hán Minh Cường - Trình bày tổng thể nội dung Báo cáo Lập Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc

Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo và ý kiến phát biểu của các Phòng, Ban chức năng, đồng chí Phó Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư (chủ trì buổi họp) đã đánh giá rất cao Nội dung nghiên cứu, trong thời gian ngắn công ty đã tập trung nghiên cứu, rà soát toàn bộ các tài liệu, số liệu được cung cấp và đưa ra được Báo cáo đầy đủ, chi tiết nội dung theo cấu trúc yêu cầu đặt ra. Theo đó, đồng ý với các Nội dung mà tư vấn đã đưa ra và đề nghị công tiếp tục bổ sung nghiên cứu dựa trên các số liệu được cung cấp bổ sung thêm và hoàn thiện Nhiệm vụ để Báo cáo với UBND tỉnh và các Sở ngành liên quan trong buổi báo cáo sắp tới.

Thu Huệ