ACUD - Ký kết hợp đồng tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng hệ thống GIS, xây dựng hệ thống GIS các nội dung quy hoạch của Dự án Lập Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.

Ngày 10/11/2019, ACUD đã tham gia ký kết hợp đồng tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng hệ thống GIS, xây dựng hệ thống GIS các nội dung quy hoạch của Dự án Lập Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.

Mục tiêu của dự án:

 - Xây dựng hệ thống thông tin CSDL đa ngành, đa thành phần liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa dựa trên công nghệ WebGIS;

- Tạo lập được bộ CSDL quy hoạch xây dựng thống nhất từ việc chuẩn hóa, đồng bộ thống nhất bao gồm nhiều CSDL thành phần như: nền địa lý, quy hoạch sử dụng đất, không gian kiến trúc cảnh quan, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật;

- Áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nâng cao năng lực công nghệ và áp dụng CNTT trong quản lý Quy hoạch xây dựng;

Thông tin chung về gói thầu:

+ Nội dung các công việc thực hiện:

- Quản lý quy hoạch xây dựng ứng dụng GIS

- Quản lý cấp phép Xây dựng GIS

- Quản lý hạ tầng kỹ thuật ứng dụng GIS

- Quản lý thông tin dự án đầu tư xây dựng công trình ứng dụng GIS

- Cài đặt, vận hành và đào tạo chuyển giao công nghệ

+ Thời gian thực hiện 08 tháng

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Chủ đầu tư nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án trong việc ứng dụng CNTT trong công tác lập, quản lý quy hoạch . Đồng thời cũng bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực và  kinh nghiệm của Công ty ACUD Việt Nam trong lĩnh vực này, qua đó cũng yêu cầu Công ty ACUD khẩn trương triển nghiên cứu và đưa ra các giải pháp cụ thể chuẩn bị cho buổi họp lần 1 vào cuối tháng 11.

 

Thu Huệ