ACUD báo cáo thường vụ UBND thị xã Phú Thọ về phương án quy hoạch của Dự án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 30/10/2019 tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Đại diện công ty ACUD Việt Nam đã báo cáo Phương án Quy hoạch của Dự án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Thành phần cuộc họp bao gồm có:

-Phía thị xã Phú Thọ:

+ Ông Lê Kim Khánh - Bí thư Thị ủy, cùng với Chủ tịch HĐND thị xã, Ban thường vụ Thị ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phòng ban.

-Phía đơn vị tư vấn:

+ Ths Nguyễn Văn Lâm – Chủ nhiệm dự án ( Phó Giám đốc Công ty ACUD Việt Nam).

Nội dung buổi làm việc bao gồm:

Sau khi nghe đại diện đơn vị tư vấn là ông Nguyễn Văn Lâm – ACUD Việt Nam báo cáo về phương án Quy hoạch của đồ án và ý kiến phát biểu của các Phòng, Ban chức năng. Đồng chí Bí thư Thị ủy Lê Kim Khánh đã biểu dương, đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm và tiến độ triển khai lập Quy hoạch của UBND thị xã và đơn vị tư vấn công ty ACUD Việt Nam. Theo đó, đồng ý với các Nội dung mà tư vấn đã đưa ra và đề nghị công ty ACUD Việt Nam tiếp tục bổ sung nghiên cứu dựa trên các số liệu được cung cấp bổ sung thêm và hoàn thiện ý tưởng, khẩn trương điều chỉnh quy hoạch đảm bảo các quy định của Luật Quy hoạch, Luật xây dựng và có tính khả thi cao để trình UBND tỉnh và các cấp, các ngành cấp trên thẩm định, phê duyệt...Từ đó triển khai các bước tiếp theo đảm bảo hiệu quả thiết thực.

Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi báo cáo:

Thu Huệ