ACUD - Ký kết hợp đồng tư vấn lập đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và thiết kế cơ sở hạ tầng (500ha) tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 27/11/2019, ACUD đã ký kết hợp đồng tư vấn lập đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và thiết kế cơ sở hạ tầng (500ha) tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Mục tiêu của dự án:

Khu công nghiệp VSIP Quảng Trị là khu công nghiệp công nghệ cao với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu hạ tầng của nhà đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất trong khu công nghiệp, góp phần thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Quảng Trị.

Thông tin chung về gói thầu:

- Nội dung các công việc thực hiện:

+ Lập đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000.

+ Lập hồ sơ thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Chủ đầu tư nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án trong quá trình phát triển chung của tỉnh Quảng Trị. Đồng thời cũng bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực và kinh nghiệm của Công ty ACUD Việt Nam trong lĩnh vực này, qua đó cũng yêu cầu Công ty ACUD khẩn trương triển nghiên cứu và đưa ra các giải pháp cụ thể chuẩn bị cho buổi họp tiếp theo.

Thu Huệ