ACUD tham gia khảo sát hiện trạng Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Ngày 06/05/2020 ACUD tham gia khảo sát hiện trạng Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Tham gia buổi giám sát gồm có:

Đại diện đơn vị Khảo sát địa chất, địa hình:

Ông: Nguyễn Thành - Trưởng nhóm khảo sát

Đại diện quản lý dự án CCN Tân Hưng:

Ông: Trần Thành Lê - Trưởng Ban quản lý dự án

Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế:

Bà: Nguyễn Thị Ngân - Trưởng phòng thiết kế

Ông: Hoàng Việt Anh - Cán bộ thiết kế

Ông: Lê Viết Anh - Cán bộ thiết kế

Tại hiện trạng khu đất dự án Cụm công nghiệp Tân Hưng, các bên đã cùng khảo sát, đo đạc, bàn bạc, trao đổi các nội dung cần khảo sát nhằm phục vụ quá trình thiết kế của dự án. Qua đó, đưa ra được các giải pháp phù hợp cho quá trình thiết kế bám sát được với hiện trạng, góp phần giúp cho hồ sơ thiết kế đạt được hiệu quả tốt nhất. 

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi hiện trạng:

 
 
 
 

Thu Huệ