ACUD báo cáo ứng dụng quản lý thông tin Quy hoạch – Dự án với UBND huyện Mê Linh – Tp. Hà Nội

Ngày 04/04/2018 Công ty CP Công nghệ xây dựng ACUD Việt Nam đã có cuộc họp với UBND Huyện Mê Linh – Tp. Hà Nội về việc triển khai xây dựng ứng dụng quản lý thông tin Quy hoạch – Dự án trên địa bàn huyện Mê Linh nhằm Nâng cao công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2015 -2020

Cuộc họp có sự góp mặt của lãnh đạo UBND Huyện và các lãnh đạo các phòng ban chức năng: Quản lý đô thị, Tài nguyên môi trường, Ban quản lý dự án….họp tại Hội trường phòng họp của UBND Huyện.

TS. Hán Minh Cường, chủ nhiệm dự án đã trình bày tổng quan về thực trạng và những vấn đề tồn tại, khó khăn trong công tác quản lý Quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và huyện Mê Linh nói riêng, để qua đó đề xuất các giải pháp khắc phục thông qua việc xây dựng Ứng dụng quản lý thông tin Quy hoạch – Dự án trên địa bàn huyện Mê Linh.

TS. Hán Minh Cường – Giám đốc công ty, Chủ nhiệm dự án, trình bày báo cáo

Hiện tại, ứng dụng đã được xây dựng cơ bản và hoạt động thông qua tên miền: http://sohoaquyhoachmelinh.net/

Giao diện ứng dụng tra cứu thông tin Quy hoạch

Thông qua ứng dụng có thể dễ dàng giúp cho người sử dụng  quản lý, tra cứu các thông tin Quy hoạch, Dự án, Văn bản, Hồ sơ thiết kế hoặc Xin cấp phép xây dựng….

Sau khi nghe đại diện công ty ACUD báo cáo, lãnh đạo UBND huyện cùng các phòng, ban đã đánh giá rất cao giải pháp của công ty ACUD đưa ra đồng thời cũng đưa ra một số ý kiến góp ý để ACUD hoàn thiện hơn trong lần báo cáo tiếp theo và sớm đưa sản phẩm vào triển khai ứng dụng thực tế.