ACUD Báo cáo lập nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 11/05/2020, tại UBND huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Đại diện lãnh đạo ACUD Báo cáo lập nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2030, và tầm nhìn đến năm 2050.

Thành phần tham gia buổi báo cáo bao gồm:

- Phía ACUD gồm có:

+ Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc công ty ACUD ( Chủ trì và quản lí dự án)

+ Ông Lê Viết Anh - Cán bộ thiết kế

+ Ông Hoàng Việt Anh - Cán bộ thiết kế

- Phía UBND huyện Tiên Yên gồm có:

+ Ông Hà Hải Dương - Chủ tịch kiêm Bí thư huyện Tiên Yên

+ Cùng các cán bộ phòng, ban của huyện Tiên Yên

Nội dung buổi làm việc bao gồm:

Sau khi nghe đại diện đơn vị tư vấn là ông Nguyễn Văn Lâm – Công ty ACUD báo cáo về phương án Lập nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung của đồ án và những ý kiến phát biểu của các Phòng, Ban chức năng. Đồng chí Chủ tịch kiêm Bí thư huyện Tiên Yên ông Hà Hải Dương đã biểu dương, đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm và tiến độ triển khai lập Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung của UBND huyện và đơn vị tư vấn công ty ACUD. Theo đó, đồng ý với các Nội dung mà tư vấn đã đưa ra và đề nghị công ty ACUD tiếp tục bổ sung nghiên cứu dựa trên các số liệu được cung cấp thêm và hoàn thiện ý tưởng, khẩn trương điều chỉnh lập nhiệm vụ quy hoạch chung đảm bảo các quy định của Luật Quy hoạch, Luật xây dựng và có tính khả thi cao để trình UBND tỉnh và các cấp, các ngành cấp trên thẩm định, phê duyệt...Từ đó triển khai các bước tiếp theo đảm bảo hiệu quả thiết thực.

Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi báo cáo:

 
 
 
Thu Huệ