ACUD làm việc với Viện Quy hoạch Thanh Hóa, hoàn thiện GĐ1 về xây dựng Hệ thống GIS Quy hoạch chung Thanh Hóa

Ngày 15/05/2020 ACUD làm việc với Viện Quy hoạch Thanh Hóa, hoàn thiện GĐ1 về xây dựng Hệ thống GIS dự án Lập Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.

Thành phần tham gia cuộc họp hai bên gồm có:

- Phía ACUD gồm có:

+ Ông Bạch Ngọc Tùng - Phó Giám đốc (Phụ trách chung triển khai, thực hiện dự án)

+ Ông Phạm Minh Hải - Chuyên viên thiết kế phần mềm

- Phía Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa gồm có:

+ Ông: Phan Lê Quang - Viện trưởng (Chỉ đạo thực hiện)

+ Ông: Nguyễn Văn Tùng - Chuyên viên

+ Ông: Nguyễn Quang Huy - Chuyên viên

Và các cán bộ nhân viên phòng Công nghệ thông tin

Sau khi nghe ACUD báo cáo, trình bày tổng thể các nội dung và sản phẩm GĐ1 đã hoàn thiện. Đồng chí Phan Lê Quang - Viện trưởng (chủ trì buổi họp) đã đánh giá rất cao những nội dung nghiên cứu của ACUD, trong thời gian ngắn công ty đã tập trung nghiên cứu, rà soát toàn bộ các tài liệu, số liệu được cung cấp và đưa ra được Báo cáo đầy đủ, chi tiết nội dung theo đúng cấu trúc yêu cầu đặt ra. Theo đó, đồng ý với các Nội dung mà tư vấn đã đưa ra và đề nghị ACUD tiếp tục bổ sung nghiên cứu dựa trên các số liệu được cung cấp thêm và hoàn thiện hơn để chuẩn bị cho buổi Báo cáo với chủ đầu tư sắp tới.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi họp:

 
 
 

Thu Huệ