ACUD tham gia khảo sát thực địa Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Tân Hưng mở rộng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Ngày 03/06/2020, ACUD tham gia khảo sát hiện trạng Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Tham gia buổi giám sát gồm có:

Phía Công ty Tư vấn ACUD gồm có:

+ Ông: Bạch Ngọc Tùng - Phó giám đốc - Chủ nhiệm dự án

+ Ông: Trần Hữu Diện - Quản lý kỹ thuật

+ Bà: Nguyễn Thị Ngân - Điều phối thực hiện dự án

+ Ông Lê Viết Anh - Cán bộ kỹ thuật

Phía công ty LIDECO 1 (Chủ đầu tư) gồm có:

+ Ông: Nguyễn Bá Ngọc - Trưởng ban quản lý dự án

+ Và các cán bộ kỹ thuật liên quan

Tại hiện trạng khu đất dự án Cụm công nghiệp Tân Hưng, các bên đã tiến hành khảo sát, đo đạc, thảo luận và trao đổi các nội dung về mặt kỹ thuật, nhằm phục vụ quá trình thiết kế của dự án, đặc biệt là các tuyến đường, hệ thống thoát nước cho khu công nghiệp. Thông qua việc khảo sát thực trạng, các bên đã đưa ra được các giải pháp phù hợp cho quá trình thiết kế nhằm bám sát được với hiện trạng, góp phần giúp cho hồ sơ thiết kế đạt được hiệu quả cao nhất.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi hiện trạng:

Nam Đỗ