ACUD báo cáo sơ bộ về ý tưởng ranh giới, cơ cấu KCN Tân Hưng mở rộng huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Ngày 16/06/2020, tại Văn phòng khu Công nghiệp Tân Hưng mở rộng huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, đại diện Ban lãnh đạo Công ty ACUD tham gia Báo cáo sơ bộ về ý tưởng ranh giới, cơ cấu KCN Tân Hưng mở rộng với chủ đầu tư Công ty Cổ phần Lideco 1.

Thành phần tham gia buổi báo cáo bao gồm:

Phía Công ty Tư vấn ACUD gồm có:

+ Ông: Bạch Ngọc Tùng - Phó giám đốc - Chủ nhiệm dự án

+ Ông: Trần Hữu Diện - Quản lý kỹ thuật

+ Bà: Nguyễn Thị Ngân - Điều phối thực hiện dự án

+ Ông Lê Viết Anh - Cán bộ kỹ thuật

Phía công ty LIDECO 1 - Chủ đầu tư, gồm có:

+ Ông: Nguyễn Bá Ngọc - Trưởng ban quản lý dự án

+ Và các cán bộ kỹ thuật liên quan

Phương án ranh giới, cơ cấu KCN Tân Hưng

Sau khi nghe ông Bạch Ngọc Tùng - Phó giám đốc (Chủ nhiệm dự án) báo cáo sơ bộ về ý tưởng ranh giới, cơ cấu KCN Tân Hưng, đại diện phía chủ đầu tư cùng với các phòng ban chuyên môn đã thảo luận và đánh giá cao năng lực, tầm nhìn của đơn vị tư vấn khi đưa ra phương án về ranh giới, cơ cấu KCN Tân Hưng so với tình hình thực tế để mang lại hiệu quả cao về kinh tế cho Chủ đầu tư. Bên cạnh đó, phía bộ phận chuyên môn của Chủ đầu tư cũng góp ý điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phương án thiết kế, phương án đền bù giải phóng mặt bằng để dự án nhanh chóng được phê duyệt và khởi công. Sau khi nghe các ý kiến từ Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn đã tiếp thu và nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ trình các sở ban ngành để dự án được phê duyệt và đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi báo cáo:

Nam Đỗ